पायाचे सांधे | पायाचे शरीरशास्त्र

पायाचे सांधे

अपवाद वगळता पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा सांधे, सर्व तार्सल सांधे अँफिआर्थ्रोसेस आहेत, म्हणजे "वास्तविक" सांधे ज्यात सांध्याची जागा असते: Articulatio calcaneocuboidea Articulatio tarsi transversa (Chopart Joint line) येथे, टॅलस आणि टाच हाड पुढील पुढे स्थित टार्सल हाडांपासून वेगळे केले जातात: Articulatio cuneonavicularis Articulatio cuneonavicularis Articulatio cuneocuboidea Articulatio tarsi transversa (Chopart Joint line)

 • कॅल्केनियोक्यूबॉइड आर्टिक्युलेटीओ
 • आर्टिक्युलेशियो टार्सी ट्रान्सव्हर्सा (चोपार्ट जॉइंट लाइन)
 • क्यूनोनाविक्युलर आर्टिक्युलेटर
 • क्युनोक्यूबॉइड धमनी
 • Articulationes intercuneiformes

घट्ट सांधे मेटाटारसस किंवा त्याच्याशी जोरदारपणे बांधा हाडे: Articulationes tarsometatarsales: tarsometatarsal सांधे, जे घट्ट अस्थिबंधनाने बळकट केले जातात, त्यांच्या हालचालींच्या स्वातंत्र्यावर कठोरपणे प्रतिबंधित आहेत. फक्त दोन बाहेरील टार्सोमेटॅटर्सल सांध्यांना किंचित जास्त हालचाल स्वातंत्र्य असते. Articlationes intermetatarsales: हा 2रा - 5व्या पायथ्यांमधील "वास्तविक" जोड आहे मेटाटेरसल हाड

हा सांधा टाट लिगामेंट्सद्वारे देखील सुरक्षित केला जातो आणि त्यामुळे त्याची गतिशीलता मर्यादित असते. - Articulationes tarsometatarsales: पायाचे metatarsophalangeal सांधे, जे घट्ट अस्थिबंधनाने मजबुत केले जातात, त्यांच्या हालचालींच्या स्वातंत्र्यावर कठोरपणे प्रतिबंधित आहेत. फक्त दोन बाहेरील टार्सोमेटॅटर्सल सांध्यांना किंचित जास्त हालचाल स्वातंत्र्य असते.

 • Articlationes intermetatarsales: हा 2रा - 5व्या पायथ्यांमधील "वास्तविक" जोड आहे मेटाटेरसल हाड हा सांधा टाट लिगामेंट्सद्वारे देखील सुरक्षित केला जातो आणि त्यामुळे त्याची गतिशीलता मर्यादित असते. पायाचे सांधे तथाकथित डायथ्रोसेस आहेत, म्हणजे "खोटे सांधे": आर्टिक्युलेशन मेटाटार्सोफॅलेंजिया: मेटाटारसस आणि पायाच्या बोटांमधील मेटाटार्सोफॅलेंजियल सांधे.

कार्यात्मक दृष्टीने, हे बॉल सांधे आहेत ज्यात 2 अंश स्वातंत्र्य किंवा हालचाली आहेत. Articulationes interphalangea pedis: हे सांधे बोटांच्या मधल्या आणि शेवटच्या सांध्यामध्ये असतात. या प्रकारचा सांधा हा (कार्यात्मकदृष्ट्या) बिजागराचा सांधा असतो.

 • Articulationes metatarsophalangea: metatarsophalangeal सांधे मेटाटारसोफॅलेंजियल आणि पायाच्या बोटांच्या metatarsophalangeal सांध्यातील सांधे. कार्यात्मक दृष्टिकोनातून, हे 2 अंश स्वातंत्र्य किंवा हालचालीसह एक बॉल संयुक्त आहे. – Articulationes interphalangea pedis: हे सांधे बोटांच्या मधल्या आणि शेवटच्या सांध्यामध्ये असतात. या प्रकारचा सांधा हा (कार्यात्मकदृष्ट्या) बिजागराचा सांधा असतो.

अस्थिबंधन उपकरणे

हाताप्रमाणेच, अस्थिबंधन उपकरण जटिल आहे आणि त्यात अनेक मजबूत, कोलेजेनस अस्थिबंधन असतात. आतील भागातून उद्भवणारे अस्थिबंधन पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा एक प्रकारची रचना करा कोलेजन-तंतुमय प्लेट (लिगामेंटम डेल्टोइडियम) आणि त्यात खालील 4 भाग असतात आणि त्यांना मध्यवर्ती संपार्श्विक लिगामेंट म्हणतात: Pars tibiotalaris posterior Pars tibiocalcanea Pars tibiotalaris anterior Pars tibionavicularis या सर्वांची उत्पत्ती आतील बाजूस एक समान असते, bolleolar for the protrucion at the inwardly directed. टिबियाचा खालचा भाग. फायबुलाच्या पार्श्व मॅलेओलस फोर्कसह, ते घोट्याच्या हाडाचे विभाजन करते.

अस्थिबंधनाची सुरुवात येथे स्थित आहे पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा हाड, स्केफाइड हाड आणि टाच हाड. त्यापैकी दोन (pars tibiocalcanea आणि pars tibionavicularis) खालच्या भागावर अतिरिक्त परिणाम करतात. घोट्याच्या जोड. या अस्थिबंधनांचे कार्य पायाच्या यांत्रिकी साठी खूप महत्वाचे आहे.

अशा प्रकारे चारही अस्थिबंधन पायांना वॅल्गसपासून रोखतात. ही व्हॅल्गस स्थिती आहे, म्हणजे एक संयुक्त स्थिती ज्यामध्ये सांधे बाजूने व आतील बाजूने वक्र असतात. एक सुप्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे नॉक-नी पोझिशन.

याव्यतिरिक्त, तो एक प्रतिबंध कारणीभूत उच्चार खालच्या भागात घोट्याच्या जोड, जे पायाच्या बाजूच्या काठाच्या उचलण्याशी आणि पायाच्या आतील काठाच्या एकाच वेळी कमी करण्याशी संबंधित आहे. बाहेरील घोट्यापासून सुरू होणार्‍या 3 पार्श्विक संपार्श्विक अस्थिबंधनांना पुढील प्रमाणे म्हणतात: लिगामेंटम टॅलोफिब्युलेअर पोस्टेरियस लिगामेंटम कॅल्केनिओफिब्युलेअर लिगामेंटम टॅलोफिब्युलेअर अँटेरियस आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, 3 अस्थिबंधनांचा देखील एक समान मूळ आहे. ते हाडांच्या प्रक्रियेपासून सुरू होतात आणि मान घोट्याच्या हाडाच्या आणि वर टाच हाड. Ligamentum calcaneofibulare हा एकमेव अस्थिबंधन आहे ज्याचा खालच्या भागावर परिणाम होतो घोट्याच्या जोड. - पार्स टिबिओटालरिस पोस्टरियर

 • पार्स टिबिओकॅल्केनिया
 • पूर्ववर्ती टिबिओटालर पार्स
 • पार्ब टिबिओनाव्हिकुलरिस
 • पोस्टरियर टॅलोफिबुलर लिगामेंट
 • कॅल्केनोफिबुलर लिगामेंट
 • टॅलोफिबुलर अँटीरियर लिगामेंट