स्त्रीरोगविषयक परीक्षा

कार्यपद्धती

यानंतर स्त्रीरोगविषयक परीक्षा येते. डॉक्टर आवश्यक साहित्य तयार करतो आणि परीक्षा खोली तयार करतो, तर रुग्ण लहान स्वतंत्र भागात किंवा चेंजिंग रूममध्ये कपड्यांना कपडे घालतो. त्यानंतर ती तथाकथित लिथोटोमी स्थितीत स्त्रीरोगविषयक खुर्चीवर बसते.

ती स्त्री अर्ध्या बसलेल्या, अर्धवट पडून असलेल्या अवस्थेत आहे आणि किंचित वाकलेली पाय आहेत. डॉक्टर आता बाहेरून जननेंद्रियाच्या प्रदेशाची तपासणी करेल आणि त्वचेतील बदल, सूज, लालसरपणा किंवा स्राव शोधेल. त्यानंतर तो धडपडेल लिम्फ मांडीचा सांधा क्षेत्रातील नोड्स आणि दबावासाठी बाहेरून खालच्या ओटीपोटात हलवा वेदना आणि इतर विकृती

यानंतर योनिमार्गाची तपासणी होते. यासाठी, डॉक्टरांना प्रीहेटेड स्पॅक्टुलम आवश्यक आहे, जो तो योनीमध्ये घालतो आणि नंतर उघडतो. यामुळे योनीचा विस्तार होतो गर्भाशयाला मूल्यांकन केले जाऊ शकते.

सर्वसाधारणपणे कर्करोग स्क्रीनिंग, डॉक्टर आता एक प्रकारचा सूती झुबका घेते आणि पोर्टिओ कडून एक स्मीअर घेते, खालचा भाग गर्भाशय कुठे गर्भाशयाला देखील स्थित आहे. स्वॅप केलेले सेल मायक्रोस्कोप स्लाइडवर पसरले आहेत. डॉक्टर नंतर एक लहान ब्रश घेते ज्यासह एक स्मीअर घेतला जातो गर्भाशयाला.

हे स्त्रीसाठी काही प्रमाणात अस्वस्थ होऊ शकते. प्रयोगशाळेत नंतर मूल्यमापन करण्यासाठी हे पेशी मायक्रोस्कोप स्लाइडवर देखील पसरलेले आहेत. हा नमुना आता पुन्हा काढला जाऊ शकतो.

योनीतून पॅल्पेशन परीक्षा खालीलप्रमाणे आहे. डॉक्टर काळजीपूर्वक दोन बोटांनी घालत असतात आणि त्याच वेळी दुस hand्या हाताने खाली उदर पासून घासलेल्या बोटांच्या दिशेने धूसर होते. द मूत्राशय, गर्भाशय आणि अंडाशय पॅल्पेट असू शकते.

असे केल्याने, डॉक्टर तपासणी करेल, उदाहरणार्थ, रुग्णाला काय वाटते किंवा नाही वेदना कोणत्याही वेळी शेवटी, स्त्रीरोगविषयक परीक्षेत गुदाशय तपासणीचा समावेश असतो ज्यामध्ये गुदद्वारासंबंधीचा प्रदेश एखाद्याच्या बरोबर घसरतो हाताचे बोट. त्यानंतर, रुग्ण तिचे कपडे खाली खाली ठेवू शकतो, परंतु आता ती तिचा वरचा भाग काढून टाकते जेणेकरून स्तनाचा ठोका अजूनही चालू शकतो.

डॉक्टर तसेच दोन्ही स्तनांचा धडधड करतात लिम्फ मध्ये नोड्स मान आणि विकृती साठी बगल क्षेत्र. रुग्णाला काही तक्रारी आहेत की नाही यावर अवलंबून, स्त्रीरोगविषयक तपासणी विविध बाबींनी वाढविली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, ए अल्ट्रासाऊंड चे मूल्यांकन करण्यासाठी ओटीपोटात किंवा योनीतून स्कॅन केले जाऊ शकते गर्भाशय आणि अंडाशय अधिक तंतोतंत.