फिरणारे कफ प्रशिक्षण

चार स्नायू भोवती खांदा संयुक्त एक रिंग मध्ये तथाकथित रोटेटर कफ अशाप्रकारे हा संयुक्त भागातील एक महत्वाचा भाग आहे ज्यामुळे त्याला स्थिरता मिळते. या कारणास्तव ट्रेनला प्रशिक्षण देणे महत्वाचे आहे रोटेटर कफ. प्रशिक्षण केवळ जखमांनाच प्रतिबंधित करते, परंतु एक म्हणून देखील काम करू शकते परिशिष्ट ते शक्ती प्रशिक्षण किंवा तीव्र जखमांवर उपचार. व्यायामाच्या योग्य अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे आणि बाह्य आणि अंतर्गत दोन्ही फिरविणे प्रशिक्षित करणे महत्वाचे आहे.

थेराबँडसह आणि त्याशिवाय व्यायाम

सह व्यायाम थेरबँड: पहिल्या व्यायामासाठी रुग्ण खुर्चीवर बसतो. द थेरबँड नंतर मांडीखाली ठेवलेले असते आणि हातांनी बाजूने पकडले जाते. प्रथम हात शरीरावर हळूवारपणे लटकतात.

या स्थितीतून, रुग्ण आता बाहेरील बाजूंना बाहेरील बाजूने मार्गदर्शन करतो जेणेकरून थेरबँड ताणले आहे. त्यानंतर प्रारंभिक स्थितीत परत जाण्यापूर्वी हा ताण 2 सेकंदांसाठी ठेवला जातो. 3 वेळा 10 वेळा पुन्हा करा.

दुसर्‍या व्यायामासाठी रुग्ण टेबलच्या काठासमोर बसतो आणि थियरा बँड त्याच्या मनगटाभोवती पसरतो. आता कोपर टेबलावर ठेवलेले आहेत आणि हात तळहाताच्या समोरासमोर वरच्या बाजूस निर्देशित करतात. व्यायामादरम्यान पाठीचा कणा एक सरळ रेषा तयार करेल आणि कोपर खांद्याच्या रुंदीच्या बाजूला असेल याची खात्री करा.

थेरा बँडच्या तणावाविरूद्ध आता हात बाहेरील बाजूकडे नेले जातात. फक्त इतके की दुखापत होत नाही. व्यायामादरम्यान कोपर हलवत नाहीत.

तणाव 2 सेकंदासाठी ठेवला जातो आणि नंतर पुन्हा सोडला जातो. 3 वेळा 10 पुनरावृत्ती. तिसर्‍या व्यायामामध्ये थेरा बँड प्रथम दाराच्या हँडलवर निश्चित केली जाते.

मग एका हातात टोके धरून ठेवा. दोन्ही कोपर 90 ° स्थितीत असलेल्या वरच्या भागामध्ये आहेत. आता आपल्या खांद्याला थेरबॅन्डच्या खेचाच्या विरूद्ध बाहेर फिरवा.

अंमलबजावणी दरम्यान वरील हात वरच्या शरीरावर स्थिर राहतात. 15 पुनरावृत्ती नंतर समान व्यायाम केला जातो, यावेळी अंतर्गत रोटेशनसह. 15 पुनरावृत्ती.

 1. पहिल्या व्यायामासाठी रुग्ण खुर्चीवर बसतो. त्यानंतर थेराबँड मांडीखाली ठेवलेले असते आणि हातांनी बाजूने पकडले जाते. प्रथम हात शरीरावर हळूवारपणे लटकतात.

  या अवस्थेतून आता हात बाहेरील बाजूस बाजूने मार्गदर्शन करतो जेणेकरून थेराबँड ताणला जातो. त्यानंतर प्रारंभिक स्थितीत परत जाण्यापूर्वी हा ताण 2 सेकंदांसाठी ठेवला जातो. 3 वेळा 10 वेळा पुन्हा करा.

 2. दुसर्‍या व्यायामासाठी, रुग्ण एका टेबलच्या काठासमोर बसतो आणि थेरपीच्या बँडला त्याच्या मनगटाभोवती पकडतो.

  आता टेबलावर कोपर ठेवलेले आहेत आणि तळवे एकमेकांना तोंड देऊन हात वरच्या दिशेने निर्देशित करतात. व्यायामादरम्यान मणक्याचे एक सरळ रेषा तयार होईल आणि कोपर खांद्याच्या रुंदीच्या जवळ आहेत याची खात्री करा. थेरा बँडच्या तणावाविरूद्ध आता हात बाहेरील बाजूकडे नेले जातात.

  फक्त इतके की दुखापत होत नाही. व्यायामादरम्यान कोपर हलवत नाहीत. तणाव 2 सेकंदासाठी ठेवला जातो आणि नंतर पुन्हा सोडला जातो.

  3 वेळा 10 पुनरावृत्ती.

 3. तिसर्‍या व्यायामामध्ये, थेराबँड प्रथम दाराच्या हँडलवर निश्चित केले गेले आहे. मग एका हातात टोके धरून ठेवा. दोन्ही कोपर 90 ° स्थितीत असलेल्या वरच्या भागामध्ये आहेत.

  आता आपल्या खांद्याला थेरबॅन्डच्या खेचाच्या विरूद्ध बाहेर फिरवा. अंमलबजावणी दरम्यान वरील हात वरच्या शरीरावर स्थिर राहतात. 15 पुनरावृत्ती नंतर समान व्यायाम केला जातो, यावेळी अंतर्गत रोटेशनसह.

  15 पुनरावृत्ती.

> थेराबँडशिवाय व्यायाम: थेराबँडशिवाय प्रथम व्यायामामुळे स्नायू बळकट होतात रोटेटर कफ. व्यायामासाठी रुग्ण खुर्चीवर बसतो किंवा सरळ उभे राहतो. आता हाताचे तळवे शरीराच्या समोर ठेवलेले आहेत छाती स्तर

जर शक्य असेल तर सखल मजल्याशी समांतर आहे. आता रुग्ण त्याच्या तळवे शक्यतोशिवाय 10 सेकंद एकत्र दाबून ठेवतो वेदना. त्यानंतर आणखी दोन पास करण्यापूर्वी तणाव सोडून द्या आणि हात थोड्या वेळाने आराम करा.

हा व्यायाम स्नायूंना ताणण्यास मदत करतो. रुग्ण खुर्चीवर बसतो. दोन्ही हात बाजूला हळू हळू खाली लटकत.

आता निरोगी हाताचा हात आकलन करण्यासाठी वापरला जातो मनगट शरीराच्या समोर जखमी हाताचा. जखमी हात आता खाली दिशेने कडेकडे निर्देश करतो. आता हळू हळू निरोगी हाताने, जखमी हाताला शक्य तितक्या शक्यतो मार्गदर्शन करा, परंतु आतापर्यंत खांद्याच्या उंचीपेक्षा वरच्या बाजूला नसा आणि हळू हळू पुन्हा खाली करा.

3 वेळा 10 पुनरावृत्ती. शेवटच्या व्यायामास एकत्र केले पाहिजे खांदा ब्लेड. सरळ आणि सरळ उभे रहा.

हात शरीराबरोबर हळूवारपणे लटकतात. आता आपले हात दाबून न घेता खांदा ब्लेड एकत्र खेचा. ही स्थिती 2 सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर प्रारंभिक स्थितीकडे परत या. व्यायामाचे 2 पास प्रत्येकी 10 पुनरावृत्तीसह करा.

 1. थेराबँडशिवाय पहिला व्यायाम फिरता कफच्या स्नायूंना मजबूत करतो. व्यायामासाठी, रुग्ण खुर्चीवर बसतो किंवा सरळ उठतो. आता हाताचे तळवे शरीराच्या समोर ठेवलेले आहेत छाती स्तर

  जर शक्य असेल तर सखल मजल्याशी समांतर आहे. आता रुग्ण त्याच्या तळवे शक्यतोशिवाय 10 सेकंद एकत्र दाबून ठेवतो वेदना. त्यानंतर आणखी दोन पास करण्यापूर्वी तणाव सोडून द्या आणि हात थोड्या वेळाने आराम करा.

 2. हा व्यायाम स्नायूंना ताणण्यास मदत करतो.

  रुग्ण खुर्चीवर बसतो. दोन्ही हात बाजूला हळू हळू खाली लटकत. आता निरोगी हाताचा हात आकलन करण्यासाठी वापरला जातो मनगट शरीराच्या समोर जखमी हाताचा.

  जखमी हात आता खाली दिशेने कडेकडे निर्देश करतो. आता हळू हळू निरोगी हाताने, जखमी हाताला शक्य तितक्या शक्यतो मार्गदर्शन करा, परंतु आतापर्यंत खांद्याच्या उंचीपेक्षा वरच्या बाजूला नसा आणि हळू हळू पुन्हा खाली करा. 3 वेळा 10 पुनरावृत्ती.

 3. शेवटचा व्यायाम म्हणजे लोकांना एकत्रित करणे खांदा ब्लेड.

  सरळ आणि सरळ उभे रहा. हात शरीराबरोबर हळूवारपणे लटकतात. आता आपले हात दाबून न घेता खांदा ब्लेड एकत्र खेचा. ही स्थिती 2 सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर प्रारंभिक स्थितीकडे परत या. प्रत्येकी 2 पुनरावृत्तीसह व्यायामाचे 10 पास करा.