चिंता विकार ई

खाली आपल्याला एक यादी मिळेल चिंता विकार जो आपल्याद्वारे नियमितपणे वाढविला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या प्रत्येक पत्र हे चिंताग्रस्त अवस्थेचे पहिले पत्र असते. शेकडो आहेत चिंता विकार दरम्यान भिन्न केले जाऊ शकते. ई अक्षरापासून सुरू होणा all्या सर्व विकारांची यादी खाली दिली जाऊ शकते.

ई अक्षरासह चिंताग्रस्त अराजक

 • इझिओफोबिया - लिहिण्याची भीती
 • इक्लेसीओफोबिया - चर्चची भीती
 • इकोफोबिया - घरात बांधल्याची भीती
 • इकोफोबिया - घरच्या वातावरणाची भीती
 • आयसोप्ट्रोफोबिया - आरशात स्वत: ला पाहण्याची भीती
 • एलास्मोफोबिया - शार्कची भीती
 • इलेक्रोफोबिया - विजेची भीती
 • एलिथेरोफोबिया - स्वातंत्र्याची भीती
 • एल्युरोफोबिया - मांजरींची भीती
 • एमेटोफोबिया - उलट्यांचा भय
 • एनेटोफोबिया - सुयाची भीती
 • एनिसोफोबिया - अक्षम्य पाप केल्याची भीती
 • एनोक्लोफोबिया - गर्दीची भीती
 • एनोफोबिया - वाईनची भीती
 • एनोसिओफोबिया - टीकेची भीती
 • एंटोमोफोबिया - कीटकांची भीती
 • इओसोफोबिया - दिवसा उजाडण्याची भीती, परंतु संध्याकाळची भीती
 • एपिस्टेक्सिओफोबिया - नाकपुडीची भीती
 • एपिस्टेमोफोबिया - ज्ञानाची भीती
 • इक्विनोफोबिया - घोड्यांची भीती
 • इरेमीओफोबिया - एकटे राहण्याची किंवा स्वतःहून शांत राहण्याची भीती
 • इरेथ्रोफोबिया - लज्जास्पद होण्याची भीती
 • एर्गासिओफोबिया - शस्त्रक्रियेची शल्यक्रियाची भीती
 • एर्गोफोबिया - कामाची भीती
 • एरोटोफोबिया - लैंगिक कल्पनारम्य आणि त्यांना जगण्याची भीती
 • एरिथ्रोफोबिया - लज्जास्पद होण्याची भीती
 • एसोडोफोबिया - पहिल्या लैंगिक कृत्याची भीती
 • युफोबिया - चांगली बातमीची भीती
 • युरोटोफोबिया - मादी जननेंद्रियाची भीती