नियासिन (व्हिटॅमिन बी 3): जोखीम गट

निकोटीनामाइडच्या कमतरतेच्या जोखीम गटांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो: