कमरेसंबंधीचा कशेरुका

समानार्थी शब्द कमरेसंबंधीचा मणक्याचे, कमरेसंबंधीचा पाठीचा कणा, कमरेसंबंधीचा पाठीचा कणा सामान्य माहिती कमरेसंबंधी कशेरुका (lat. कशेरुकाचे लंबल्स) पाठीच्या स्तंभाचा एक भाग बनतात. ते थोरॅसिक स्पाइनच्या खाली सुरू होतात आणि सेक्रम (ओस सेक्रम) वर संपतात. एकूण पाच लंबर कशेरुका कंबरेच्या मणक्याचे बनतात, जे LW 1 मध्ये वरपासून खालपर्यंत क्रमांकित आहेत ... अधिक वाचा

कमरेसंबंधीचा कशेरुकांना होणारी जखम | कमरेसंबंधीचा कशेरुका

कमरेसंबंधी कशेरुकाला झालेली दुखापत सामान्य पाठीच्या कंबरेच्या दुखण्याला कंबरेच्या मणक्यातील वेदना म्हणतात. हे कंटाळवाणे, दडपशाही किंवा चाकूने होणारे असू शकतात आणि, रोगावर अवलंबून, पायात पसरू शकतात. हालचालींचा अभाव, चुकीचे बसणे किंवा चुकीच्या पवित्रामुळे वेदना वाढते. काही कमी पाठदुखी फक्त अल्पकालीन असते कारण ती ... अधिक वाचा

सॅक्रोइलिअक संयुक्त | कमरेसंबंधीचा कशेरुका

Sacroiliac Joint समानार्थी: ISG, sacroiliac Joint, sacroiliac-iliac Joint, short sacroiliac Joint. सॅक्रोइलियाक जॉइंट सेक्रम (लॅट. ओस सेक्रम) आणि इलियम (लॅट. ओस इलियम) दरम्यानच्या स्पष्ट जोडणीचे प्रतिनिधित्व करते. रचना: हे ISG आहे एम्फिआर्थ्रोसिस, म्हणजे एक संयुक्त ज्यामध्ये जवळजवळ कोणतीही हालचाल नाही. संयुक्त पृष्ठभाग (lat. Ligamenta sacroiliaca… अधिक वाचा