व्यायाम/थेरपी सपाट पाय | पायाच्या विकृतीसाठी व्यायाम

व्यायाम / थेरपी फ्लॅट पाऊल

सपाट पायाची समस्या अशी आहे की आतील बाजूची नैसर्गिक रेखांशाची कमान भाराखाली जोरदारपणे कमी केली जाते. खालच्या बाजूच्या बाहेरील स्नायूंच्या कायमस्वरूपी आकुंचनाचा परिणाम होतो पाय. सपाट पाय हा साधारणपणे सपाट पायाचा कमी उच्चारलेला प्रकार असतो.

थेरपी दरम्यान, पायाच्या स्नायूंना बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्याच वेळी खालच्या भागातून दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पाय स्नायू पायऱ्यांच्या पायरीवर उभे रहा जेणेकरून टाच हवेत असतील. आता टिपटोवर उभे राहा आणि नंतर पायरीच्या खाली टाच थोडी खाली करा.

20 पुनरावृत्ती करा. एकावर उभे राहा पाय. आता हवेत असलेला पाय पायाने हवेत फिरणाऱ्या हालचालींचे वर्णन करतो.

चळवळ येते पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा. प्रत्येक खालच्या हालचालीसह, जाणीवपूर्वक आपल्या पायाची बोटे मजल्याकडे पसरवा. 20 सेकंदांसाठी कार्य करा.

दोन्ही पाय खांद्याच्या रुंदीला वेगळे ठेवून उभे राहा जेणेकरून पाय पूर्णपणे जमिनीवर असेल. आता तुमच्या पायाची बोटं छताकडे खेचा, 2 सेकंद ताण धरून ठेवा आणि पुन्हा पायाची बोटं खाली करा. 20 पुनरावृत्ती.

लेखांमध्ये अधिक व्यायाम आढळू शकतात:

 • पायाच्या खोट्या स्थितीत फिजिओथेरपी
 • घोट्याच्या सांध्यावर smearing
 1. पायऱ्यांच्या एका पायरीवर उभे राहा जेणेकरून तुमची टाच हवेत असेल. आता तुमच्या टोकांवर उभे राहा आणि नंतर तुमची टाच पायरीपेक्षा थोडी खाली करा. 20 पुनरावृत्ती करा.
 2. एका पायावर उभे रहा. हवेत असलेला पाय आता हवेत फिरणाऱ्या पायाच्या हालचालींसह वर्णन करतो.

  चळवळ येते पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा. प्रत्येक खालच्या हालचालीसह, जाणीवपूर्वक आपल्या पायाची बोटे जमिनीकडे पसरवा. 20 सेकंदांसाठी कार्य करा.

 3. दोन्ही पाय खांद्याच्या रुंदीला वेगळे ठेवून उभे राहा जेणेकरून पाय पूर्णपणे जमिनीवर असेल.

  आता तुमच्या पायाची बोटं छताकडे खेचा, 2 सेकंद तणाव धरून ठेवा आणि पुन्हा तुमच्या पायाची बोटं खाली करा. 20 पुनरावृत्ती.

>स्प्लेफूटची लक्षणे म्हणजे पायाची खालची ट्रान्सव्हर्सल कमान जी रुंद होते पायाचे पाय. वेदना नंतर खराब स्थितीमुळे पायाचे अनैसर्गिक भाग तणावाखाली येतात या वस्तुस्थितीमुळे होते.

थेरपीमध्ये इनसोल आणि असंख्य व्यायाम समाविष्ट आहेत. हे करण्यासाठी, आपल्या हाताने आपल्या पायाची बोटं पकडा आणि त्यांना आपल्या पायाच्या चेंडूकडे खेचा. आता पायाच्या बोटांनी हाताच्या दाबाविरुद्ध दाबा जसे की तुम्हाला पुन्हा पाय उघडायचा आहे.

10-15 पुनरावृत्ती करा. प्रभावित पाय दोन्ही हातात घ्या, एक हात धरून ठेवा मेटाटेरोफॅलेंजियल संयुक्त मोठ्या पायाचे बोट आणि दुसरा हात लहान पायाचा सांधा धरून आहे. आता दोन्ही बोटे हाताने गुंडाळा.

या कमानदार हालचाली 10-15 वेळा पुन्हा करा. पाऊल मालिश च्या बरोबर टेनिस बॉल किंवा लहान मसाज बॉल देखील स्प्लेफूटसाठी एक चांगला व्यायाम आहे. प्रभावित पाय पायाच्या चेंडूवर ठेवा आणि पायाचे सर्व भाग अनरोल करण्याचा प्रयत्न करा.

लेखांमध्ये अधिक व्यायाम आढळू शकतात:

 • पायाच्या खोट्या स्थितीत फिजिओथेरपी
 • पायाच्या वेदना विरुद्ध व्यायाम
 1. हे करण्यासाठी, आपल्या हाताने आपल्या पायाची बोटं पकडा आणि त्यांना आपल्या पायाच्या चेंडूकडे खेचा. आता आपल्या बोटांनी आपल्या हाताच्या दाबाविरूद्ध दाबा, जसे की आपल्याला पुन्हा पाय उघडायचा आहे. 10-15 पुनरावृत्ती करा.
 2. प्रभावित पाय दोन्ही हातात घ्या, एका हाताने दाबून घ्या मेटाटेरोफॅलेंजियल संयुक्त मोठ्या पायाचे बोट आणि दुसरा हात लहान पायाचा सांधा पकडत आहे.

  आता दोन्ही बोटे हाताने गुंडाळा. या कमानदार हालचाली 10-15 वेळा पुन्हा करा.

 3. पाऊल मालिश च्या बरोबर टेनिस बॉल किंवा लहान मसाज बॉल देखील स्प्लेफूटसाठी एक चांगला व्यायाम आहे. प्रभावित पाय पायाच्या चेंडूवर ठेवा आणि पायाचे सर्व भाग अनरोल करण्याचा प्रयत्न करा.