विवाह

समानार्थी

लॅटिन: adducere

विवाह

व्यसनाधीनता हे प्रतिवाद आहे अपहरण. येथे, शरीरातून काढलेले हात किंवा पाय शरीरावर आणले जातात. आमच्या उदाहरणात, ताणलेल्या हातांची जोडणी मध्ये होते खांदा संयुक्त. मध्ये व्यसनाचे आणखी एक उदाहरण तुम्हाला सापडेल खांदा संयुक्त येथे उदाहरण

  • फुलपाखरू
  • अ‍ॅडक्टर मशीन