मायग्रेन प्रतिबंधक योग | मायग्रेनविरूद्ध व्यायाम - हे मदत करते!

मायग्रेनच्या प्रतिबंधासाठी योग

च्या औषध थेरपी व्यतिरिक्त मांडली आहे, खोल विश्रांतीचा व्यायाम आणि पुनर्जन्म देखील लक्षणे सुधारण्यास मदत करू शकतात. विविध योग व्यायाम उपलब्ध आहेत. आपल्या पायांवर वाकलेला पूल आपल्या पाठीवर झोपा आणि नंतर आपल्या ढुंगणांना मजल्यापासून वर खेचा.

वरचे शरीर आणि पाय एक सरळ रेषा तयार करतात तर हात आणि डोके मजल्यावरील रहा. ही स्थिती चिंता कमी करते आणि शांत प्रभाव देते. आपल्या गुडघ्यावर बसा आणि नंतर आपले कपाळ जमिनीवर टेकू देईपर्यंत वरच्या शरीरावर वाकून घ्या.

हात मजल्यावरील मागे सरळ मागे सरकले जातात. या व्यायामाचा शांत परिणाम होतो मज्जासंस्था आणि आराम वेदना. खालच्या दिशेने जाणारा कुत्रा सरळ आणि सरळ उभे रहा आणि नंतर आपल्या पायापासून सुमारे एक मीटर अंतरावर आपले हात फरशीवर ठेवा.

शस्त्रे आणि पाय ताणले जातात आणि शरीरात व्ही बनते. ही स्थिती सुधारते रक्त प्रवाह मेंदू आणि आराम डोकेदुखी. मांजरी चार पायांच्या अवस्थेत स्थानांतरित करते आणि मांजरीची कुत्री बनवते. हनुवटी दिशेने झुकलेली आहे छाती.

हा व्यायाम सुधारतो रक्त प्रवाह आणि शरीर विश्रांती.

  1. आपल्या पायांवर वाकलेला पूल आपल्या पाठीवर झोपा आणि नंतर आपल्या ढुंगणांना मजल्यापासून वर खेचा. वरचे शरीर आणि पाय एक सरळ रेषा तयार करतात तर हात आणि डोके मजल्यावरील रहा.

    ही स्थिती चिंता कमी करते आणि शांत प्रभाव देते.

  2. आपल्या गुडघ्यावर बसा आणि नंतर आपले कपाळ जमिनीवर टेकू देईपर्यंत आपले वरचे शरीर पुढे सरकवा. हात फरशीवर फरशीत मागे सरकतात. या व्यायामाचा शांत परिणाम होतो मज्जासंस्था आणि आराम वेदना.
  3. खालच्या दिशेने पाहणारा कुत्रा सरळ आणि सरळ उभे रहा आणि नंतर आपल्या पायापासून सुमारे एक मीटर अंतरावर आपले हात जमिनीवर ठेवा.

    शस्त्रे आणि पाय ताणले जातात आणि शरीरात व्ही बनते. ही स्थिती सुधारते रक्त प्रवाह मेंदू आणि आराम डोकेदुखी.

  4. मांजरी चार फूट स्टँडवर जाऊन मांजरीची कुंपण बनवते. हनुवटी दिशेने झुकलेली आहे छाती. या व्यायामामुळे रक्त परिसंचरण सुधारते आणि शरीराला आराम मिळतो.