व्हिटॅमिन के: जोखीम गट

व्हिटॅमिन के च्या कमतरतेसाठी जोखीम असलेल्या गटांमध्ये अशा व्यक्तींचा समावेश आहे: