फाटलेल्या अस्थिबंधन - व्यायाम 5

लंज: उभ्या स्थितीतून, बाधित व्यक्तीसह पुढे एक लांब लंज करा पाय. गुडघा पायाच्या टिपांच्या पलीकडे जाऊ नये. त्याच वेळी, मागचा गुडघा जमिनीवर खाली येतो.

खालच्या स्थितीत तुम्ही एकतर लहान धडधडणाऱ्या हालचाली करू शकता किंवा स्वतःला पुन्हा उभ्या स्थितीत ढकलू शकता. व्यायामादरम्यान पुढचा गुडघा सतत स्थिर ठेवला पाहिजे आणि बाजूने विचलित होऊ नये. 3 x 15 whl करा.

प्रति बाजू. लेखाकडे परत जा आतील भागाला दुखापत झाल्यास व्यायामगुडघा बाह्य अस्थिबंधन संयुक्त