जन्मासाठी विशेष रजा: विधिमंडळ काय म्हणते

जन्म: माणसाला तिथे राहायचे असते

गेल्या दशकांचा कल चालू आहे: अधिकाधिक पुरुषांना त्यांच्या मुलाच्या जन्माचे साक्षीदार व्हायचे आहे. विशेष प्रकरणांमध्ये, कर्मचारी या उद्देशासाठी विशेष रजेचा दावा करू शकतात, म्हणजे कामावरून सशुल्क सुट्टीचा दावा करू शकतात.

विशेष रजेची विशिष्ट कारणे:

  • जन्म
  • लग्न
  • पुनर्वास
  • नातेवाईकाचा मृत्यू

बाळाच्या जन्मासाठी विशेष रजेचा संभाव्य हक्क याद्वारे निर्धारित केला जातो:

  • रोजगार करार
  • कंपनी करार किंवा सामूहिक सौदेबाजी करार

किती दिवसांची विशेष रजा?

विशेष रजा मंजूर करण्यासाठी जन्म हे एक सामान्य कारण आहे. पूर्णपणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून, वडिलांना देखील बाळंतपणासाठी विशेष रजेचा हक्क आहे. यासाठी कायदेशीर आधार कामगार कायद्याने कलम 616 द्वारे प्रदान केला आहे. तथापि, त्यात किती दिवस घेतले जाऊ शकतात हे नमूद केलेले नाही.

दुसरीकडे, लिखित करारामध्ये कोणतीही विशिष्ट तरतूद केली नसल्यास, कलम 616 लागू होते. त्यामुळे, तुम्हाला किती दिवसांची विशेष रजा दिली जाईल की नाही आणि किती दिवसांची विशेष रजा दिली जाईल याबद्दल तुमच्या नियोक्त्याशी योग्य वेळी चर्चा करा.

जाणून घेणे महत्त्वाचे: जर जन्म रविवारी किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी किंवा तुमच्या नियमित सुट्टीत झाला, तर तुम्ही विशेष रजेचा पूर्वलक्षीपणे दावा करू शकत नाही. फ्लेक्सटाइम व्यवस्थेसह देखील, तुम्हाला मुख्य कामकाजाच्या तासांमध्ये सशुल्क वेळ बंद करण्याचा अधिकार नाही.

रोजगार करारामध्ये अनेकदा विशेष रजेच्या तरतुदी असतात. जर वडिलांना बाळाच्या जन्मासाठी विशेष रजा घ्यायची असेल, तर या लेखी करारावर प्रथम नजर टाकण्यास मदत होते. नियोक्ता किंवा एचआर विभागाशी बोलणे देखील योग्य आहे. नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणासाठी विशेष रजेची माहिती सरळ पद्धतीने दिली जाते.

कंपनी करार किंवा सामूहिक सौदेबाजी करारानुसार विशेष रजा

संबंधित रोजगार करारामध्ये विशेष रजेबाबत कोणतीही तरतूद केली नसल्यास, लागू सामूहिक करार किंवा विद्यमान कार्य कराराचा संदर्भ दिला जाऊ शकतो. हे सहसा कोणत्या अटींनुसार विशेष रजा मंजूर केली जाते आणि किती दिवसांची विशेष रजा मंजूर केली जाते हे निर्दिष्ट करते.

माणसाने लग्न केलेच पाहिजे का?

कायद्यानुसार, अविवाहित पुरुषांना बाळंतपणासाठी विशेष रजेचा हक्क नाही. नागरी भागीदारी कायदा (LPartG) अंतर्गत नोंदणीकृत विवाहासारख्या भागीदारीत केवळ विवाहित पुरुष आणि पुरुषांना विशेष रजा दिली जाते.

जन्मासाठी विशेष रजा: नागरी सेवक आणि नागरी सेवा

नागरी सेवक, न्यायाधीश आणि बहुतेक नागरी सेवा कर्मचारी त्यांच्या स्वत: च्या मुलाच्या जन्मासाठी एक दिवसाची विशेष रजा घेण्यास पात्र आहेत. कॉमन-लॉ मॅरेजमध्ये राहणाऱ्या सिव्हिल सेवकांना देखील विवाहित मुलाच्या जन्मासाठी एक दिवसाची विशेष रजा मिळते.

जन्म अपवाद निर्माण करतो