फिरणारे कफ भंग - व्यायाम 6

फिक्सेशनसह अंतर्गत रोटेशन: द थेरबँड दरवाजाच्या हँडलच्या आसपास ठेवलेला असतो आणि हातात धरलेला असतो. वरचा हात, ज्याच्या खांद्यावर प्रशिक्षण घेतले जात आहे, तो वरच्या शरीराच्या विरूद्ध आहे आणि कोपरमध्ये 90 ° वाकलेला आहे.

च्या खेचाच्या विरूद्ध फिरवा थेरबँड आता आतील बाजूस नियंत्रित करा. प्रत्येकी 2 पुनरावृत्तीसह 15 पास करा. पुढील व्यायाम सुरू ठेवा.