गुलाब रूट (रोडिओला रोजा): सेवन

युरोपियन युनियनमध्ये, रोडिओला गुलाबा बहुतेक आहारातील मूळ म्हणून वापरली जाते पूरक.