थेरपीचे इतर प्रकार | एडीएचएसची मानसोपचार चिकित्सा

थेरपीचे इतर प्रकार

वर नमूद केलेले उपचारात्मक पर्याय अनेक प्रकारे एकमेकांना पूरक आहेत. कोणत्या प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये एकमेकांशी एकत्रित केले जाऊ शकते हे उपस्थित डॉक्टर किंवा थेरपिस्ट आपल्यासह एकत्रितपणे ठरविले जाऊ शकते. हे महत्वाचे आहे की वैयक्तिक लक्षणे प्रारंभिक बिंदू म्हणून घेतली जातात आणि निर्णय घेण्यात येतो. - एडीएचडीची औषधी थेरपी: ड्रग्स एडीएचडी

  • एडीएचडी आणि गुणकारी थेरपी फॉर्मः एडीएचडी गुणकारी शिक्षण
  • बदलून उपचारात्मक पूरकतेच्या शक्यता आहार in ADHD त्याच्या वेगवेगळ्या पर्यायांसह. - एडीएचडी आणि होमिओपॅथी
  • एडीएचएस आणि समर्थन: एडीएचएस आणि कुटुंब