बाळ / मूल / अर्भकांवर जखम | ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?

बाळाला /मुलाला /अर्भकाला जखम मुलांमध्ये खूप सामान्य असतात. ते खूप खेळतात, बऱ्याचदा अजूनही खूप बेदरकार असतात आणि खाली पडतात, वारंवार धक्के मारतात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे स्वतःला दुखवतात. सहसा जखम पुढील 1-3 आठवड्यांत स्वतःच अदृश्य होतात. लहान आणि खोल जखम, जितक्या लवकर ते यापुढे नाही ... बाळ / मूल / अर्भकांवर जखम | ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?

ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?

परिचय प्रत्येकाला ते माहीत आहे, मग ते स्वतःशी असो किंवा मुलाबरोबर: एक धक्का, धक्का किंवा खाली पडल्यानंतर ते दुखते आणि जखम विकसित होते. अशी जखम त्वचेखालील ऊतकांमधील रक्तापेक्षा अधिक काही नाही. आसपासच्या भागावर लहान पात्रे आणि दाबून रक्त गळते -… ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?

निदान | ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?

निदान दीर्घकाळापर्यंत झालेल्या जखमांच्या निदानासाठी, विविध माध्यमांचा वापर केला जातो. सुरुवातीला संबंधित इजा झाली आहे की नाही हे शोधणे महत्वाचे आहे. उत्स्फूर्त रक्तस्त्राव हे रक्तस्त्राव प्रवृत्तीचे लक्षण आहे. घेतलेल्या कोणत्याही औषधांबद्दल विचारणे देखील महत्त्वाचे आहे, कारण काही एजंट रक्त गोठण्यास कमकुवत करतात आणि ... निदान | ब्रूस निघणार नाही - मी काय करु?