मूत्रमार्गाच्या आजाराचे रोग

रेनल पेल्विस, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग, मूत्रपिंड, मूत्राशय, सिस्टिटिस, ओटीपोटाचा दाह, मूत्रपिंडातील दगड वैद्यकीय: यूरेटर, वेसिका युरिनारिया इंग्रजी: मूत्राशय, मूत्रमार्गातील मूत्रमार्गातील रोग तथापि, हे शक्य आहे की रोगजनकांच्या मूत्राशयातून रेनल पेल्विसमध्ये उगवा आणि जळजळ करा (पायलोनेफ्रायटिस = रेनल पेल्विसची जळजळ). हे… मूत्रमार्गाच्या आजाराचे रोग