आजही आपल्याकडे परिशिष्ट का आहे? | परिशिष्टाचे कार्य

आजही अपेंडिक्स का आहे? मागील विभागात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, परिशिष्ट हे उत्क्रांतीचे अवशेष आहे आणि आज मानवांसाठी त्याचे कोणतेही कार्य नाही. त्याच्या आहाराच्या सवयींमुळे, मानव फायबर-समृद्ध वनस्पती अन्नाच्या पचन क्षमतेवर अवलंबून नाही आणि ते त्यांच्या योगदानाशिवाय व्यवस्थापित करू शकतात ... आजही आपल्याकडे परिशिष्ट का आहे? | परिशिष्टाचे कार्य

परिशिष्टाचे कार्य

परिचय अपेंडिक्स ही कोलनची सुरुवात आहे, जी उजव्या खालच्या ओटीपोटात आंधळेपणाने सुरू होते. मानवांमध्ये अपेंडिक्स खूपच लहान असते आणि त्याचे मोजमाप फक्त 10 सेमी असते. त्याच्या बाजूला लहान आतडे आणि मोठे आतडे जोडलेले आहेत. आंधळा टोक एका अरुंद शेपटीच्या आकाराच्या विस्तारामध्ये विलीन होतो, तथाकथित परिशिष्ट. हे… परिशिष्टाचे कार्य