खांद्यावर अस्थिबंधनाच्या दुखापतीसाठी व्यायाम / थेरपी | अस्थिबंधन फुटल्यामुळे किंवा विस्ताराच्या बाबतीत व्यायाम

खांद्यावर अस्थिबंधनाच्या दुखापतीसाठी व्यायाम / थेरपी

खांद्यावर अस्थिबंधनाच्या दुखापतींसाठी थेरपीच्या यशासाठी गतिशीलता आणि सामर्थ्य वाढविण्यासाठी व्यायाम देखील अपरिहार्य आहेत. 1 कर: भिंतीच्या कडेला कडेला उभे रहा आणि जखमी हात भिंतीच्या विरुद्ध खांद्याच्या पातळीवर भिंतीजवळ ठेवा जेणेकरून ते शरीराच्या मागोमाग जाईल. आपण आता एक पाहिजे कर खांद्यावर आणि छाती क्षेत्र

हे 20 सेकंद धरून ठेवा. 2 रा ताणून: निरोगी हाताच्या हाताने, दुस arm्या हाताची कोपर पकडून घ्या आणि त्यास निरोगी खांद्यावर हलवा जेणेकरून आपणास खराब झालेल्या खांद्यावर ताणता येईल. 20 सेकंद ताणून ठेवा.

3. मजबूत करणे आणि समन्वय: उभे रहा किंवा सरळ बसा. आता खांद्यांना कानांकडे खेचून घ्या, 2 सेकंद स्थिती ठेवा आणि नंतर खांद्यांना शक्य तितक्या मजल्याच्या दिशेने ढकलून द्या. 15 वेळा व्यायाम पुन्हा करा.

4. मजबूत करणे आणि कर: आपल्या चेह with्यावर भिंतीच्या विरुद्ध उभे रहा. दोन्ही हात भिंतीवर ठेवा छाती उंच आणि आपल्या कोपर वाकणे. कल्पना करा की आपण भिंती विरुद्ध पुश-अप कराल.

15 पुनरावृत्ती आणि 3 पास करा. Strengthening. बळकटीकरण: प्रत्येक हातात हलके वजन घ्या. सरळ आणि सरळ उभे रहा.

पाय खांद्याच्या रुंदीसह आहेत. त्याच वेळी, आपले हात खांद्याच्या पातळीवर उंच करा, आपल्या शरीरावरुन बाजूला सरकवा. ही स्थिती 5 सेकंद धरून ठेवा आणि पुन्हा आपले हात खाली करा.

10 पुनरावृत्ती.

 • 1. ताणणे: एका भिंतीशेजारील बाजूला उभे रहा आणि जखमी हात भिंतीच्या विरुद्ध खांद्याच्या उंचीवर भिंतीच्या जवळ ठेवा, जेणेकरून ते शरीराबाहेर असेल.

  आपण आता खांद्यावर एक ताणणे वाटते आणि छाती क्षेत्र. हे 20 सेकंद धरून ठेवा.

 • २. ताणणे: निरोगी हाताच्या हाताने दुस arm्या हाताची कोपर पकडून घ्या आणि त्यास निरोगी खांद्यावर द्या, जेणेकरून आपणास खराब झालेल्या खांद्यावर ताणता येईल.

  20 सेकंद ताणून ठेवा.

 • 3. मजबूत करणे आणि समन्वय: उभे रहा किंवा सरळ बसा आता आता खांद्यांना कानांकडे खेचून घ्या, 2 सेकंद स्थिती ठेवा आणि नंतर खांद्यांना शक्य तितक्या मजल्याच्या दिशेने ढकलून द्या. 15 वेळा व्यायामाची पुनरावृत्ती करा.
 • 4 मजबुतीकरण आणि ताणणे: आपल्या चेहर्यासह भिंतीच्या विरुद्ध उभे रहा.

  दोन्ही हात भिंतीवर छातीच्या स्तरावर ठेवा आणि आपल्या कोपर वाकवा. कल्पना करा की आपण भिंती विरुद्ध पुश-अप कराल. 15 पुनरावृत्ती आणि 3 पास करा.

 • 5.

  बळकटीकरण: प्रत्येक हातात हलके वजन घ्या. सरळ आणि सरळ उभे रहा. पाय खांद्यावर रुंद आहेत. त्याच वेळी, आपले शरीर खांद्याच्या पातळीवर उंच करा, आपल्या शरीराबाहेर बाजूला पसरले. ही स्थिती 5 सेकंद धरून ठेवा आणि पुन्हा आपले हात खाली करा. 10 पुनरावृत्ती.