अस्थिबंधन फुटल्यामुळे किंवा विस्ताराच्या बाबतीत व्यायाम

फाटलेल्या किंवा ताणलेल्या अस्थिबंधन नेहमी उद्भवतात जेव्हा बाह्य शक्तीने ऊतकांवर जास्त शक्ती दिली जाते (उदाहरणार्थ, खेळांमध्ये चुकीची हालचाल, प्रतिस्पर्ध्याचा अपघात किंवा एखादा अपघात). द सांधे जसे की पाय, गुडघा, हिप किंवा खांद्यावर प्रामुख्याने परिणाम होतो. जखमी जोडप्यांना पुन्हा लठ्ठ बनविण्यासाठी उपचारांच्या काळात, व्यायामाच्या पुनर्वसनामध्ये प्रमुख भूमिका असते. व्यायामाचा समावेश आहे समन्वय, गतिशीलता, स्थिरीकरण आणि बळकट व्यायाम, पुन्हा हालचालीचा एक सोपा अभ्यासक्रम पुन्हा चालू करण्यासाठी आणि पुढील जखम टाळण्यासाठी संयुक्त निवारकपणे स्थिर करणे.

घोट्याच्या अस्थिबंधनाच्या दुखापतींसाठी व्यायाम / थेरपी

जर अस्थिबंधन ताणला किंवा फाटला असेल तर पाऊल आणि वरचा पाय यांना जोडणारा सांधा संयुक्त, असे अनेक व्यायाम आहेत जे रुग्ण त्यांच्या फिजिओथेरपिस्टसमवेत आणि स्वतःच्या पुढाकाराने घरी करू शकतात. यात समाविष्ट आहे: 1. समन्वय आणि स्थिरता: ए वर दोन्ही पायांवर उभे रहा शिल्लक बोर्ड आता बोर्ड हळूहळू आणि नियंत्रित पद्धतीने पुढे ढकला आणि आपले पाय फळावर न उचलता पुढे आणि मागे सरकवा.

20 सेकंदानंतर दिशा बदला आणि डावीकडून उजवीकडे वाकून घ्या. २. स्थिरीकरणः जखमी पायाला मऊ पृष्ठभागावर उभे करा (उदा. गादी किंवा दोन टॉवेल्स एकमेकांना जोडलेले) आणि आपले ठेवा शिल्लक किमान 30 सेकंद. 3. मजबूत करणे आणि कर: आपल्या पाठीवर झोप.

आपले पाय आणि हात मजल्यावरील हळूवारपणे पडून आहेत. आपले बोट घट्ट करा आणि आपले टाच खाली खेचा. 10 सेकंद तणाव धरा.

3-5 वेळा पुन्हा करा. 4 समन्वय आणि स्थिरीकरण: आपल्या जखमीच्या पायावर उभे रहा आणि थेर बँडला दुसर्याभोवती बांधा पाय. आता आपल्या हलवा पाय हवेत थेर-बँडसह प्रथम आणि पुढे ठेवताना शिल्लक.

नंतर पसरवा पाय बाजूला. Strengthening. मजबुतीकरण आणि समन्वय: मजल्यावरील परत पडून जखमीच्या पायाभोवती थेर-बँड बांधा. दुसरा पाय वाकणे आणि अर्ध्या भागाचे निराकरण करा थेरबँड आपल्या पायावर फरशी

आपणास दृढ ताण येईपर्यंत जखमी पाय कमाल मर्यादेच्या दिशेने उचलून घ्या थेरबँड. 15 वेळा व्यायाम पुन्हा करा.

 • 1.

  समन्वय आणि स्थिरता: शिल्लक फळीवर दोन्ही पायांवर उभे रहा. फलकातून पाय न उचलता हळू आणि नियंत्रित पद्धतीने पुढे आणि मागच्या बाजूस वाकवा. 20 सेकंदानंतर दिशा बदला आणि डावीकडून उजवीकडे वाकून घ्या.

 • 2.

  स्थिरीकरण: जखम झालेल्या पायास मऊ पृष्ठभागावर उभे रहा (उदा. एक गद्दा किंवा दोन टॉवेल्स एकमेकांना दुमडून घ्यावेत) कमीत कमी seconds० सेकंद शिल्लक ठेवा.

 • 3. मजबूत करणे आणि कर: आपल्या पाठीवर झोप. पाय आणि हात मजल्यावरील हळुवारपणे पडून आहेत.

  आता आपले बोट वर खेचा आणि टाच खाली दाबा. 10 सेकंद तणाव धरा. 3-5 वेळा पुन्हा करा.

 • 4.

  समन्वय आणि स्थिरीकरण: आपल्या जखमीच्या पायावर उभे रहा आणि ए बंदी दुसर्‍या पायाभोवती. आता आपला शिल्लक कायम ठेवत हवेत थेर-बँडसह आपला पाय प्रथम पुढे आणि मागे हलवा. नंतर पाय बाजूला पसरवा.

 • मजबुतीकरण आणि समन्वय: मजल्यावरील आडवे आणि जखमीच्या पायाभोवती थेर बँड बांधा.

  दुसरा पाय वाकवा आणि आपल्या पाय फरशीवर थेरबँडचा अर्धा भाग निश्चित करा. आपण थेरबॅंडमध्ये तीव्र ताण जाणवत नाही तोपर्यंत जखमी पाय छताच्या दिशेने उंच करा. 15 वेळा व्यायाम पुन्हा करा.

गुडघ्यात अस्थिबंधनाच्या दुखापतीनंतर होणारी थेरपी संयुक्त पुन्हा लवचिक बनविण्यासाठी आवश्यक आहे.

अस्थिबंधनाच्या दुखापतीच्या प्रकार आणि तीव्रतेनुसार, निरनिराळ्या प्रकारचे व्यायाम आहेत जे नियमितपणे रोग्याने केले पाहिजेत. 1. मजबुतीकरण: आपले पाय ताणून झोपून घ्या किंवा बसा. आता जाणीवपूर्वक तणाव जांभळा जखमी लेगचे स्नायू, ताणतणाव रोखतात आणि नंतर काही सेकंदांनंतर पुन्हा सोडा.

२. बळकटीकरण: या व्यायामासाठी समोर जखमी झालेल्या पायाने एक लंगडी बनवा. आता आपला मागील गुडघा मजल्याच्या दिशेने हलवा. 2 पुनरावृत्ती.

3. मजबुतीकरण आणि स्थिरता: आपल्या जखमी पायावर उभे रहा. दुसरा पाय हवेत हळू वाकलेला आहे. आता तर प्रयत्न करा वेदना आपला शिल्लक ठेवताना हलके एक पाय असलेल्या गुडघे वाकण्यास परवानगी देते. 15 पुनरावृत्ती.

4. समन्वय आणि स्थिरता: उशीवर जखमी पाय असलेल्या एका पायावर उभे रहा. शिल्लक 30 सेकंद ठेवा. हे अधिक कठिण करण्यासाठी डोळे बंद करून व्यायाम करा.

Strengthening. सामर्थ्यवान: आपल्या मागे झोपा आणि पाय पाय भिंती विरुद्ध ठेवा. आता आपणास भिंत आपणापासून दूर ठेवायची आहे अशी बतावणी करा. 5 सेकंद तणाव धरा आणि नंतर सोडा.

हे 3-5 वेळा पुन्हा करा. अधिक माहितीसाठी, कृपया पहा:

 • 1. मजबुतीकरण: पाय ताणून झोपू किंवा बसा.

  आता जाणीवपूर्वक तणाव जांभळा जखमी लेगचे स्नायू, ताणतणाव रोखतात आणि नंतर काही सेकंदांनंतर पुन्हा सोडा.

 • २. बळकटीकरण: या व्यायामासाठी समोर जखमी झालेल्या पायाने एक लंगडी बनवा. आता आपला मागील गुडघा मजल्याच्या दिशेने हलवा.

  15 पुनरावृत्ती.

 • 3. मजबुतीकरण आणि स्थिरता: आपल्या जखमी पायावर उभे रहा. दुसरा पाय हवेत हळू वाकलेला आहे.

  आता, जर वेदना त्यास अनुमती देते, आपला शिल्लक ठेवताना हलके एक पाय असलेल्या गुडघे टेकण्याचा प्रयत्न करा. 15 पुनरावृत्ती.

 • 4. समन्वय आणि स्थिरता: उशीवर जखमी पाय असलेल्या एका पायावर उभे रहा.

  शिल्लक 30 सेकंद ठेवा. हे अधिक कठीण करण्यासाठी डोळे बंद करून व्यायाम करा.

 • Strengthening. सामर्थ्यवान बनणे: आपल्या पाठीवर झोपा आणि वाकलेला पाय असलेल्या पाय भिंतीच्या विरुद्ध ठेवा.

  आता आपणास भिंत आपणापासून दूर ठेवायची आहे अशी बतावणी करा. 15 सेकंद तणाव धरा आणि नंतर सोडा. हे 3-5 वेळा पुन्हा करा.

 • फाटलेल्या अस्थिबंधन गुडघा
 • गुडघ्यावर फाटलेले अस्थिबंधन - उपचार आणि महत्वाचे
 • गुडघा संयुक्त मध्ये आतील / बाह्य अस्थिबंधनाच्या दुखापतीसाठी व्यायाम