गर्भधारणेदरम्यान व्यायाम | छातीत दुखण्यासाठी व्यायाम

गर्भधारणेदरम्यान व्यायाम

व्यायाम: सरळ आणि सरळ उभे रहा. हात बाजूंना थोड्याशा कोनात उभे केले जातात जेणेकरून हाताचे तळवे खांद्याच्या उंचीवर असतील. आता तुमचे हात मागे हलवा जोपर्यंत तुम्हाला ताण जाणवत नाही छाती स्नायू. ही स्थिती 20 सेकंद धरून ठेवा.

5 पुनरावृत्ती. व्यायाम: भिंतीजवळ बाजूला उभे रहा आणि आपले ठेवा आधीच सज्ज, जे भिंतीच्या जवळ आहे, त्याच्या विरुद्ध कोन आहे. कोपर खांद्याच्या पातळीवर आहे.

आता तुमचे वरचे शरीर भिंतीपासून दूर करा जोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या पार्श्वभागात ताण जाणवत नाही छाती. हे 20 सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर बाजू बदला. व्यायाम: सरळ आणि सरळ उभे रहा आणि पाठीमागे हात ओलांडून जा.

नंतर शक्य तितक्या मागे आपले हात वर करा आणि 20 सेकंद तणाव धरून ठेवा. व्यायाम 5 वेळा करा. व्यायाम: पाठीवर झोपा.

हात शरीराच्या बाजूंना पसरलेले आहेत. आता प्रथम डावीकडे नेतृत्व करा पाय उजव्या वर. संपूर्ण व्यायामादरम्यान तुमचे खांदे आणि हात जमिनीच्या संपर्कात राहतील याची खात्री करा.

20 सेकंद ताणून धरा आणि नंतर बाजू बदला.

 1. व्यायाम: सरळ आणि सरळ उभे रहा. हात बाजूंना थोड्याशा कोनात उभे केले जातात जेणेकरून हाताचे तळवे खांद्याच्या उंचीवर असतील.

  आता तुमचे हात मागे हलवा जोपर्यंत तुम्हाला ताण जाणवत नाही छाती स्नायू. ही स्थिती 20 सेकंद धरून ठेवा. 5 पुनरावृत्ती.

 2. व्यायाम: भिंतीजवळ बाजूला उभे रहा आणि आपले ठेवा आधीच सज्ज, जे भिंतीच्या जवळ आहे, त्याच्या कोनात आहे.

  कोपर खांद्याच्या पातळीवर आहे. आता तुमचे वरचे शरीर भिंतीपासून दूर करा जोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या पार्श्व छातीत ताण जाणवत नाही. हे 20 सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर बाजू बदला.

 3. व्यायाम: सरळ आणि सरळ उभे रहा आणि पाठीमागे हात ओलांडून जा.

  नंतर शक्य तितक्या मागे आपले हात वर करा आणि 20 सेकंद तणाव धरून ठेवा. व्यायाम 5 वेळा करा.

 4. व्यायाम: पाठीवर झोपा. हात शरीराच्या बाजूंना पसरलेले आहेत.

  आता प्रथम डावीकडे नेतृत्व करा पाय उजव्या वर. संपूर्ण व्यायामादरम्यान तुमचे खांदे आणि हात जमिनीच्या संपर्कात राहतील याची खात्री करा. 20 सेकंद ताणून धरा आणि नंतर बाजू बदला.