स्कोलियोसिस विरूद्ध व्यायाम

उपचारामध्ये हे महत्त्वाचे आहे की प्रभावित झालेल्या व्यक्ती नियमितपणे व्यायाम करू शकतात आणि हे व्यायाम स्वतंत्रपणे करू शकतात. तरच श्रॉथचे उपचार यशस्वी होऊ शकतात. स्पाइनल कॉलमचे कोणते विकृत रूप आहे हे समजले पाहिजे (उतल किंवा अवतल कशेरूदंडाच्या एका बाजूला असलेला बाक कमरेसंबंधीचा मणक्याचे किंवा BWS मध्ये).

या पॅथॉलॉजिकल दिशेने उपचार करण्यासाठी फिजिओथेरपी वापरली जाते (कशेरूदंडाच्या एका बाजूला असलेला बाक). विशेषत: सुरुवातीस, आरशासमोर व्यायाम करा. अशा प्रकारे तुम्ही चुकीची आसने ओळखू शकता आणि चांगल्या प्रकारे दुरुस्त करू शकता. विशेषत: सुरुवातीच्या काळात शरीर जागरूकता प्रशिक्षित केली पाहिजे.

Schroth नुसार व्यायाम

 • विरुद्ध व्यायाम कशेरूदंडाच्या एका बाजूला असलेला बाक कमरेच्या मणक्यामध्ये तुम्ही तुमच्या दोन्ही गुडघ्यांवर उभे रहा आणि तुमच्या डाव्या गुडघ्याखाली एक उशी ठेवा. तुम्ही दोन्ही हात तुमच्या नितंबांवर ठेवता आणि तुमचे हात सुमारे 90 अंश वाकलेले आहेत. तुमच्या दुरुस्त स्थितीकडे परत या आणि करा मान लांब

  अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना जड हाड नाभीकडे खेचले जाते आणि श्रोणि पुढे झुकलेले असते. आता उजवीकडे विस्तार करा पाय बाजूला. आता डाव्या गुडघ्यावर, जो खाली आहे आणि उजव्या टाचेवर उभे रहा.

  हात बाहेरील बाजूस, सममितीय पद्धतीने ताणलेले आहेत. हे महत्वाचे आहे की शरीराचा वरचा भाग आणि ताणलेला आहे पाय एक सरळ रेषा तयार करा आणि शरीराचा वरचा भाग डाव्या बाजूला कोसळत नाही. अन्यथा उजव्या कमरेसंबंधीचा मणक्याचे स्नायू बळकट होणार नाहीत.

 • काय दुरुस्त केले जात आहे?

  तसेच या व्यायामामध्ये पहिल्याप्रमाणेच परिणाम होतो. उजव्या कमरेसंबंधीचा मणक्याचे स्नायू बळकट करून आणि अशा प्रकारे कशेरुकी शरीरे उजव्या बाजूला खेचून डाव्या कमरेचा फुगवटा दुरुस्त केला जातो. यामुळे देखील अ कर संपूर्ण मणक्याचे आणि बाणूच्या समतलात उभारणे.

  दोन्ही हात ताणून, दोन्ही बाजू खांदा ब्लेड याव्यतिरिक्त मजबूत केले जाऊ शकते.

 • कालावधी: नवशिक्या (4×5) आणि प्रगत म्हणून (5×10). दरम्यान सुमारे 60 सेकंद ब्रेक घ्या.
 • BWS मध्ये स्कोलियोसिस विरुद्ध व्यायाम या व्यायामाला सुरवंट म्हणतात आणि चटईवर सुपिन स्थितीत केला जातो. आपण मणक्याचे योग्य पवित्रा गृहीत धरता.

  बनवा मान लांब आणि खेचा जड हाड नाभीच्या दिशेने. श्रोणि पुढे वाकवा. दोन्ही पाय कोन आणि नितंब रुंद आहेत.

  हात शरीरापासून सुमारे 45 अंशांवर ठेवलेले असतात आणि ताणलेले असतात. तुमच्या हाताचे तळवे छताला तोंड देत आहेत. तुम्ही आता तुमचे खांदे मजल्याकडे वळू द्या आणि ब्रेक घेऊ नका.

  फिरत्या हालचाली देखील हातांनी केल्या जातात. मजल्याच्या दिशेने आणि पायांच्या दिशेने खांद्याच्या फिरण्यावर विशेषतः जोर दिला जातो.

 • काय दुरुस्त केले जात आहे? BWS मध्ये स्कोलियोसिस विरुद्धचा हा व्यायाम खांद्याच्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करतो.

  आपण या क्षेत्रास एकत्रित करा आणि स्नायूंना बळकट करा खांद्याला कमरपट्टा. आपण वाढले असल्यास हे विशेषतः महत्वाचे आहे किफोसिस in थोरॅसिक रीढ़. हे धनुर्वातातील वक्षस्थळाच्या कशेरुकाचे विकृत रूप आहे.

  स्नायू मजबूत करून, तुम्ही कशेरुकाला पुन्हा पुढे खेचता. याव्यतिरिक्त, ते मानेच्या मणक्याचे क्षेत्र मजबूत करतात आणि अशा प्रकारे उच्चारित उपचार करू शकतात लॉर्डोसिस या प्रदेशात. सुधारण्याची मुद्रा पाठीचा कणा लांब करते आणि त्यास सरळ स्थितीत आणते.

 • कालावधी: नवशिक्यांसाठी (3×10) आणि प्रगत विद्यार्थ्यांसाठी (3×20) दरम्यानचे ब्रेक सुमारे 30 सेकंद आहेत.
 • साबुदाणा स्कोलियोसिस विरुद्ध व्यायाम आराम करण्यासाठी वेदना, ताणणे नेहमी स्नायूंना त्याच्या वाढलेल्या टोनमधून बाहेर काढण्यास मदत करते.

  पहिला व्यायाम अर्धवट लटकत होतो. आपण प्रारंभ करण्यापूर्वी काहीतरी धरून ठेवण्यासाठी पहा (भिंत बार आदर्श आहे). आपले हात वरच्या दिशेने पसरवा आणि दोन्हीसह धरा.

  तुम्ही तुमचा तळ पाठीमागे ताणता आणि तुमचे पाय नितंब-विस्तृत आणि किंचित वाकलेले आहेत. दोन्ही टाच जमिनीवर आहेत. आता श्रोणि पुन्हा पुन्हा पुढे वाकवा.

  हे करण्यासाठी, आपल्या पोट आणि मांडी तणावाखाली आणि करा मान लांब मजला ओलांडून पहा.

 • कालावधी: नवशिक्यांसाठी (5×3) आणि प्रगत विद्यार्थ्यांसाठी (5×5) दरम्यान सुमारे 60 सेकंदांसाठी ब्रेक घ्या.

काय दुरुस्त केले जात आहे? कमरेसंबंधीचा मणक्यातील स्कोलियोसिस विरुद्धच्या या व्यायामामध्ये, आपण प्रामुख्याने कमरेच्या कशेरुकाचे पुढचे विस्थापन दुरुस्त करता.

हे उचलून केले जाते पाय. कोणत्याही परिस्थितीत, श्रोणि स्कोलियोसिसमुळे बाजूला झुकल्यावर समोरच्या समतल भागामध्ये दुरुस्त केले जाते. रुग्णाला डाव्या बाजूला लंबर फुगवटाच्या विरूद्ध देखील ठेवले जाते, कारण गुंडाळलेला टॉवेल विकृती दूर करेल. परंतु विकृती देखील थोरॅसिक रीढ़ या व्यायामाने उपचार केले जाऊ शकतात.

शिवाय, वरचा (उजवा) हात स्नायूंना ताणून हा प्रदेश मजबूत करतो खांदा ब्लेड. protruding खांदा ब्लेड अशा प्रकारे पुढे, वर आणि मणक्याच्या दिशेने खेचले जाऊ शकते. अशा प्रकारे, सक्रिय मजबुतीद्वारे पाठीच्या स्तंभावर एक पसरलेला खांदा ब्लेड निश्चित केला जातो.

याचा परिणाम तिन्ही विमानांमध्ये होतो. सुधारण्याची मुद्रा सक्रियपणे मणक्याची लांबी वाढवते आणि बाणूच्या समतल भागामध्ये दुरुस्त करते. तुमच्या उजव्या बाजूला लंबर फुगवटा असल्यास, उजव्या बाजूला व्यायाम करा आणि गुंडाळलेल्या टॉवेलने उजव्या कमरेच्या भागाला आधार द्या.

कालावधी: नवशिक्या म्हणून (4 x 6) आणि प्रगत म्हणून (5 x 10). सुमारे 60-90 सेकंदांचा ब्रेक घ्या. स्कोलियोसिससाठी फिजिओथेरपी आणि स्क्रोथनुसार फिजिओथेरपी या लेखांमध्ये तुम्हाला अधिक व्यायाम सापडतील.

 • तुम्ही डाव्या बाजूला झोपा.

  विकृती टाळण्यासाठी कमरेच्या फुगवटाखाली गुंडाळलेला टॉवेल ठेवा. अंतर्निहित (डावा) पाय शरीराच्या विरूद्ध सुमारे 90 अंश वळणावर असतो आणि वरचा (उजवा) पाय एका लहान स्टूलवर त्याच्या पायासह असतो. अंतर्निहित (डावा) हात वरच्या दिशेने पसरलेला आहे आणि वरचा (उजवा) हात प्रथम बाहेरच्या दिशेने वळवला जातो आणि नंतर नितंबात उचलला जातो.

  हे अंदाजे 90 अंशांपर्यंत कोन केले जाते. मणक्याचे दुरुस्त पवित्रा घ्या आणि मान लांब करा. आपल्या खेचा जड हाड मणक्याच्या दिशेने आणि श्रोणि पुढे वाकवा.

  तुमचा उजवा हात छताच्या विरूद्ध ताणा. आता श्वासोच्छवासासह जा आणि वरचा (उजवा) पाय स्टूलपासून थोडा उचला आणि वर ठेवा. श्वास आत घेणे सुरू ठेवा आणि पाय वर ठेवा.

कालावधी: नवशिक्या (4×6) आणि प्रगत म्हणून (5×10).

दरम्यान 60 सेकंदांचा ब्रेक घ्या. आपण लेखांमध्ये अधिक व्यायाम शोधू शकता स्कोलियोसिससाठी फिजिओथेरपी आणि श्रॉथनुसार फिजिओथेरपी.

 • या व्यायामासाठी तुम्हाला दोन खुर्च्या आवश्यक आहेत ज्या स्थिर आहेत आणि निसटणार नाहीत.

  ते देखील नसावेत शस्त्रे. तुम्ही खुर्च्या एकमेकांसमोर ठेवा आणि त्यांना काही अंतरावर ठेवा. ही तुमच्या चेहऱ्याची अंदाजे रुंदी आहे.

  गुडघ्यांवर खाली उतरा आणि आपले वाकलेले हात सीटवर ठेवा. तुमचा चेहरा मजल्याकडे आहे आणि मोकळा आहे. बोटे कपाळाखाली दुमडलेली आहेत.

  दोन्ही हातांनी आधार दिला डोके आपल्या हाताच्या मागच्या बाजूने. आपली मान पुन्हा लांब करा आणि श्रोणि पुढे वाकवा. जघनाचे हाड नाभीकडे खेचा.

  श्वास सोडताना, आपल्यासह लहान रॉकिंग हालचाली करा स्टर्नम मजला आणि छताच्या दिशेने.

कालावधी: नवशिक्यांसाठी (5×3) आणि प्रगत विद्यार्थ्यांसाठी (5×5) दरम्यान सुमारे 60 सेकंदांचा ब्रेक घ्या. हा व्यायाम पाण्यातही चांगला करता येतो. मध्ये जाऊ शकता पोहणे पूल आणि पूल मध्ये करा.

गुरुत्वाकर्षण काढून टाकले जाते आणि मणक्यावर कोणतेही वजन काम करत नाहीत. पुढील व्यायाम लेखांमध्ये आढळू शकतात स्कोलियोसिससाठी फिजिओथेरपी आणि श्रॉथनुसार फिजिओथेरपी.

 • हा व्यायाम प्रामुख्याने कमकुवत बाजू ताणतो.

  पुन्हा, एखादी गोष्ट धरून ठेवा जी तुम्ही चांगल्या प्रकारे धरू शकता (उदा. भिंत बार). तुम्ही तुमचा पाय उंचावलेल्या पृष्ठभागावर ठेवण्यास सक्षम असावे. आपली कमकुवत बाजू ही डावी बाजू आहे असे आपण गृहीत धरतो.

  हे भिंतीच्या दिशेने निर्देशित केले जाते. तुमचा डावा हात वरच्या दिशेने वाढवा आणि त्याच्यासह भिंतीवरील पट्ट्या धरा. डावा पाय थोडा उंच आधारावर ठेवला आहे.

  उजवा पाय टोकावर आहे आणि उजवा हात बाजूला/वर पसरलेला आहे. ते पुन्हा पुढे पाहतात. अशाप्रकारे, डाव्या बाजूला ताणलेला आहे, कारण स्कोलियोसिसमुळे ती जोरदार तणावग्रस्त आहे.