मान तणाव विरुद्ध व्यायाम 4

"साबुदाणा बाजूकडील मान स्नायू” तुम्ही बसताना सरळ आणि सरळ पवित्रा गृहीत धरता. खांदा ब्लेड खोलवर मागे काढले आहेत, अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना स्टर्नम वर निर्देशित केले आहे. एका हाताने आसनाखाली जा आणि विरुद्ध कान खांद्याच्या त्याच बाजूला ठेवा.

सुमारे 10 सेकंद तणाव धरून ठेवा. साबुदाणा मागील/बाजूचा मान बाजूच्या stretching पासून स्नायू मान स्नायू, आता आपले निर्देश करा डोके तणावाखाली लोलक सारखे तिरपे खाली. ही स्थिती 10 सेकंद धरून ठेवा.

साबुदाणा समोर मान मागील / बाजूकडील ताणून स्नायू मान स्नायू, ठेवा आपले डोके तणावाखाली तिरपे तिरपे मानेच्या मागे. ही स्थिती 10 सेकंद धरून ठेवा. पुढील व्यायाम सुरू ठेवा