बाजूच्या मानदुखीच्या विरूद्ध व्यायाम 3

"समोर मान स्नायू” आपले ठेवा डोके मानेमध्ये ताणलेल्या बाजूच्या कलतेपासून (व्यायाम 1 पहा). प्रत्येक बाजूला सुमारे 10 सेकंद ताणून धरा. "मानेच्या वेदनाविरूद्ध व्यायाम" या लेखावर जा