हात दुखण्याविरूद्ध व्यायाम | खांद्याच्या दुखण्याविरूद्ध व्यायाम

हातातील वेदनाविरूद्ध व्यायाम

हात विरुद्ध व्यायाम वेदना 1 आपले हात पुढे सरळ करा. हे त्यांच्या खांद्याच्या उंचीवर आहेत. आता उजवीकडे आणि डावीकडे लहान रॉक हालचाली करा.

हालचाली शक्य तितक्या लहान आणि वेगवान बनवण्याचा प्रयत्न करा. आपले वरचे शरीर स्थिर राहते आणि आपले खांदे मागे खेचले जातात. हात विरुद्ध व्यायाम वेदना 2 आपण एका भिंतीसमोर उभे रहा आणि भिंतीवरील दोन्ही तळवे स्वतःस आधार द्या.

शस्त्रे जरासे दूर आहेत. बोटांनी एकमेकांकडे थोडेसे दिसे. आपले वरचे शरीर दाबा आणि आपले हात पसरवा.

नंतर पुन्हा आपले हात वाकवा आणि आपले शरीर खाली बुडू द्या. भिंतीच्या अगदी आधी, आपल्या शरीरावर पुन्हा जा. जेव्हा आपण वरच्या शरीराला वरच्या बाजूस वर आणता तेव्हा आपल्या बाहेरील बाजूंना सरकवू नका, परंतु त्यास थोडासा अधिक वाकलेला ठेवा (पुश-अप सारखे, फक्त उभे स्थितीत).

हात विरुद्ध व्यायाम वेदना 3 प्रत्येकाच्या हातामध्ये हलके वजन घ्या (उदा. 0.5 लिटरची बाटली). दोन्ही हात पुढे वाढवा आणि आपले बोट मजल्याकडे निर्देशित करा. हाताचा मागचा भाग वरच्या दिशेने निर्देशित करतो.

दोन्ही हात खांद्यांकडे खेचा आणि वजनाने हात फिरवा. व्यायामाच्या शेवटी बोटांनी खांदा दाखवा. दोन्ही हात प्रारंभिक स्थितीकडे परत जा. तर आपल्या हाताच्या मागच्या बाजूस वरच्या बाजूस.

प्रक्रिया पुन्हा करा. हाताच्या दुखण्याविरूद्ध व्यायाम 4 आपण खोटे बोलत आहात पोट तुमचे हात वरच्या बाजूस पसरले आहेत. आपला चेहरा खाली मजल्याकडे पहात आहे.

आपले हात थोडे वाढवा आणि एकामागून एक उभे करा. अशा प्रकारे आपण आपले हात आणि वरचे शरीर ताणून घ्या. हाताच्या दुखण्याविरूद्ध व्यायाम करा 5 आपण खुर्चीवर बसता आहात.

आपले हात पुढे सरळ करा आणि आपल्या बोटांना एकमेकांमध्ये दुमडणे. आता दोन्ही हात एका दिशेने वळा आणि ताणून ठेवा. मागे सरळ आहे आणि खांदे मागे राहिले पाहिजेत. नंतर दुसर्‍या दिशेने वळा आणि पुन्हा स्थितीत पकडून ठेवा.