चिंता विकार एन

खाली आपल्याला एक यादी मिळेल चिंता विकार जो आपल्याद्वारे नियमितपणे वाढविला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या प्रत्येक पत्र हे चिंताग्रस्त अवस्थेचे पहिले पत्र असते. शेकडो आहेत चिंता विकार दरम्यान भिन्न केले जाऊ शकते. एन अक्षरापासून सुरू होणा all्या सर्व व्याधींची यादी खाली दिली जाऊ शकते.

अक्षरासह चिंता डिसऑर्डर एन

 • नेबुलाफोबिया - धुक्याची भीती
 • नेक्रोफोबिया - मृत्यूची भीती
 • नेलोफोबिया - काचेची भीती
 • निओफार्माफोबिया - नवीन औषधांची भीती
 • निओफोबिया - नवकल्पनांची भीती
 • नेफेलोफोबिया - ढगांची भीती
 • रात्रीचा भय - रात्रीची भीती
 • नोमेटोफोबिया - नावे घाबरणे
 • नोमोफोबिया - मोबाईल फोन संपर्क नसल्याची भीती
 • नासेमाफोबिया - आजारी पडण्याची भीती
 • नोसोकॉमेफोबिया - रुग्णालयांची भीती
 • नोसोफोबिया - आजारी पडण्याची भीती
 • नोस्टोफोबिया - घरी परत येण्याची भीती
 • नोव्हर्काफोबिया - सावत्र आईची भीती
 • न्यूक्लियोमेटिफोबिया - विभक्त शस्त्रास्त्रांची भीती
 • न्युडोफोबिया - नग्नतेची भीती
 • न्यूमेरोफोबिया - संख्यांची भीती
 • Nyktohylophobia - गडद जंगलांची भीती
 • नायक्टोफोबिया - अंधाराची भीती