चिंता विकार एल

खाली आपल्याला एक यादी मिळेल चिंता विकार जो आपल्याद्वारे नियमितपणे वाढविला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या प्रत्येक पत्र हे चिंताग्रस्त अवस्थेचे पहिले पत्र असते. शेकडो आहेत चिंता विकार दरम्यान भिन्न केले जाऊ शकते. एल अक्षरापासून सुरू होणा all्या सर्व विकारांची यादी खाली दिली जाऊ शकते.

एल अक्षरासह चिंताग्रस्त अराजक

 • लाचनोफोबिया - भाज्यांची भीती
 • लॅलोफोबिया - बोलण्याची भीती
 • कुष्ठरोग - कुष्ठरोगाचा भय
 • ल्युकोफोबिया - रंग पांढर्‍याची भीती
 • लेव्होफोबिया - शरीराच्या डाव्या बाजूला असलेल्या गोष्टींबद्दल भीती
 • लिजिरोफोबिया - मोठ्या आवाजात भीती
 • लिलाप्सोफोबिया - तुफान भय
 • लिम्नोफोबिया - तलावांची भीती
 • लिटिकाफोबिया - कायदेशीर कारवाईची भीती
 • लॉकीओफोबिया - मुलाच्या जन्माची भीती
 • लोगिओझोमेकेनोफोबिया - संगणकांची भीती
 • लोगोफोबिया - शब्दांची भीती
 • लुईफोबिया - सिफलिसची भीती
 • ल्युट्रोफोबिया - ऑटर्सची भीती
 • लिगोफोबिया - अंधाराची भीती
 • लायसोफोबिया - रेबीजची भीती