चिंता विकार डी

खाली आपल्याला एक यादी मिळेल चिंता विकार जो आपल्याद्वारे नियमितपणे वाढविला जातो. व्यावहारिकदृष्ट्या प्रत्येक पत्र हे चिंताग्रस्त अवस्थेचे पहिले पत्र असते. शेकडो आहेत चिंता विकार जे या दरम्यान वेगळे केले जाऊ शकते. D अक्षरापासून सुरू होणाऱ्या सर्व विकारांची यादी खाली पाहता येईल.

डी अक्षरासह चिंता विकार

 • डेमोनोफोबिया - राक्षसांची भीती
 • Defecaloesiophobia - वेदनादायक अवयवाच्या आजाराची भीती
 • डिप्नोफोबिया - जेवण दरम्यान संभाषणाची भीती
 • डिमेंटोफोबिया - वेडे होण्याची भीती
 • डेमोफोबिया - गर्दी आणि गर्दीच्या ठिकाणांची भीती
 • डेंड्रोफोबिया - झाडांची भीती
 • डेंटोफोबिया - दंतवैद्याची भीती
 • डर्माटोपॅथोफोबिया - त्वचा रोगांची भीती
 • डर्माटोसिओफोबिया - त्वचा रोगांची भीती
 • डेक्सट्रोफोबिया - शरीराच्या उजव्या बाजूला असलेल्या गोष्टींची भीती
 • डायबेटोफोबिया - मधुमेह मेल्तिसची भीती
 • डिडास्केलिनोफोबिया - शाळेची भीती
 • डिकेफोबिया - न्यायाची भीती
 • डायनोफोबिया - चक्कर येण्याची भीती
 • डिप्लोपीफोबिया - दुहेरी पाहण्याची भीती
 • डिप्सोफोबिया - मद्यपानाची भीती
 • डिशॅबिलिओफोबिया - एखाद्या व्यक्तीसमोर नग्न होण्याची भीती
 • डोमॅटोफोबिया - स्वतःचे घर, स्वतःच्या घराशी बांधलेले असणे
 • डोमॅटोफोबिया - घरांची भीती, घरात असणे
 • डोराफोबिया - त्वचा, फर किंवा प्राण्यांच्या त्वचेची भीती
 • ड्रोमोफोबिया - व्यस्त रस्ता ओलांडण्याची भीती
 • डिसमॉर्फोफोबिया - विकृतीची भीती
 • Dystychiphobia - अपघाताची भीती