4 तो प्रशिक्षण योजना विभाजित

स्पष्टीकरण

4-वे विभाजनासह, प्रशिक्षण सामग्री 4 दिवसांमध्ये वितरित केली जाते. प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट प्रति प्रशिक्षण युनिट 60 मिनिटांसह स्नायू तयार करणे आहे. त्यानुसार प्रशिक्षण योजना छाती आणि खांद्याचे स्नायू आणि प्रशिक्षण योजना पाय स्नायू, 1 दिवसाचा ब्रेक असावा. प्रशिक्षणापूर्वी, तुम्ही खात असल्याची खात्री करावी आहार मध्ये श्रीमंत कर्बोदकांमधे. प्रशिक्षणानंतर, प्रथिनेयुक्त आहार शिफारसीय आहे.

प्रशिक्षण योजना

दिवस 1: छाती आणि खांदे दिवस 2: पाठ आणि पोट दिवस 3: पाय दिवस 4: हात आणि पोट

 • बेंच प्रेस | 3 संच | 8, 7, 6 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • डिप्स | 3 संच | 12, 12, 12 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • फुलपाखरू | 3 संच | 10, 9, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • इनलाइन बेंच प्रेस | 3 संच | 8, 7, 6 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • मान दाबणे | 3 संच | 10, 10, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • पृष्ठ लिफ्ट | 3 संच | 10, 10, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • फुलपाखरू उलटे | 3 संच | 10, 10, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • मान ओढणे | 3 संच | 10, 10, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • लॅटिसिमस हलवा | 3 संच | 12, 10, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • परत अलग करणारा | 3 संच | 12, 10, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • पुल-अप घट्ट | 3 संच | 15, 12, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • हायपरएक्सटेन्शन | 3 संच | 20, 20, 20 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • पोटाचा चुरा | 5 संच | 4×25 पुनरावृत्ती | 30 सेकंद ब्रेक
 • उलटा क्रंच | 5 संच | 4×25 पुनरावृत्ती | 30 सेकंद विराम
 • स्क्वॅट्स | 4 संच | 12, 10, 9, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • वासराला उचलणारा | 4 संच | 15, 15, 12, 10 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • लेग कर्ल | 4 संच | 12, 10, 9, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • पाय विस्तार | 4 संच | 12, 10, 9, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • अॅडक्टर प्रशिक्षण | 4 संच | 15, 12, 10, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • बायसेप्स कर्ल | 4 संच | 15, 12, 12, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • हॅमरकर्ल | 4 संच | 15, 12, 12, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • ट्रायसेप्स दाबा | 4 संच | 15, 12, 12, 8 पुनरावृत्ती | 1:30 मिनिटांचा ब्रेक
 • पोटात कुरकुर | 5 संच | 4×25 पुनरावृत्ती | 30 सेकंद ब्रेक
 • पार्श्व पुशअप्स | 5 संच | 4×25 पुनरावृत्ती | 30 सेकंद ब्रेक